swier
Topografische kaart uit 1840, de huizen liggen in lintbebouwing aan de weg 'Swier'.

Swier -Zjwier                                                                                                                    

De spelling op oude kaarten:  in 1558: Schwyer; 1705 Schwyer; 1778 Sweyer; 1810: Schwyr; 1842: Sweijer; 1912: Zwier (in het dialect allemaal uitgesproken als Zjwier of Sjwier).
Swier is een gehucht in Zuid-Limburg nu behorend tot de gemeente Beekdaelen. Vóor 1982 was Swier (met Vink, Laar, Brommelen en kerkdorp Wijnandsrade) onderdeel van de gemeente Wijnandsrade (plaatselijk dialect: Wieënesroa). Tussen 1982 en 2019 onderdeel van de gemeente Nuth.

 

Vroegste  geschiedenis:
De Romeinen (± 50 tot 400 n. C.) hebben in Swier enkele nederzettingen (villae?) gehad. Gevonden resten ten noorden van de Molenweg en ten zuiden van Swier, in de beemden van de Luiperbeek, getuigen hiervan.
De weg door Swier zou in die tijd een secundaire weg zijn geweest richting de hoofdweg. (Deze laatste, tegenwoordig Via Belgica genoemd, liep van Keulen via Rimburg, Heerlen, Ransdaal, Valkenburg, Maastricht, Tongeren naar Boulogne-sur-Mer in Frankrijk)
.

 
Met Wijnandsrade is Swier van oudsher op cultureel en kerkelijk gebied eng verbonden en nog steeds gaat de bevolking van Swier via de Swierderkerkweg naar de kerk en naar school. Swierdenaren  worden gedoopt, doen de communie en trouwen in "Roa". Velen liggen er begraven naast de St. Stephanuskerk nabij  kasteel  Wijnandsrade.
Kasteel Wijnandsrade (1554 en 1719) in de volksmond: 'G'n Hoes', idyllisch gelegen aan gracht en vijvers naast de kerk, is gebouwd  waar in de Middeleeuwen een  versterkte nederzetting stond. (zie luchtfoto 1978)
De lange oprijlaan die vanaf de ingangspoort omhoog loopt over de Hulsberger- en Bissebeek tot bij de Bongard is aan weerszijden beplant met  Lindenbomen: de zgn.  Lingelei.

 

De huizen en boederijen van Swier liggen in lintbebouwing op een langgerekte hoogte, die  parallel loopt met  de Bissebeek.
 Deze beek ontspringt in Hulsberg bij Wissegracht  en mondt uit in de Geleenbeek bij Brommelen. 
 Het gehucht is gesitueerd  tussen vier uitgestrekte velden (akkers)
 * 't Roaderveld (zijde van  Wijnandsrade. Vanuit Roa zegt men:"Zjwierderveld")
 * 't Hèllebrokerveld (kant van Hellebroek)
 * 't Geweustroaderveld (richting Weustenrade)
 * 't  Huuskesveld (richting Klimmen)
 Het geheel wordt begrensd door de Hulsbergerbeek, de Geleenbeek en de Luiperbeek.

 

De beken, de beëke:
 Beëssebeëk (Bissebeek) van W(B)issegracht tot in de Hulsbergerbeek
 Hulsbergerbeëk (Hulsbergerbeek), van Hulsberg tot in de Geleenbeek
 de Sieëp (Syp)
 Geleënbeëk (Geleenbeek).

 

 Wegen, paden, straten en stegen
 Weëg, pajer, sjtroate, gatse

 Zjwier-dorpstraat- (Swier)
 Weëg achter Zjwier (Weg achter Swier)
 Dresegats (Landweg), Pötweëg (Lang Gats)(nu Landstraat)
 Sjtammerieke, de Lange Rein
 Zjwierderkèrkweëg (Swierderkerkweg)
 Bóngerd (Bongard)
 Ouwe muuëleweëg (oude molenvoetpad)
 g'n Wales
 g'n Bösjke
 g'n Heëllig
 g'n Zieëp
 Zieëve Boeënder
 Lingelei (Allee)
 Kickeweëg (Kickenweg)
 Bieësseweëg (Biessenweg)
 Joakobsgats;
 Mannegats (verdwenen);
 Muuëleveld- Muuëleweëg (Molenweg)
 Brommele (Brommelen)

 


 

Maak simpel je website Eigen site maken