swier
Bulletins van Wijnandsrade vanaf 1982
Literatuur in en over Swier en Wijnandsrade
 
* 1886, Peeters P.G., Korte schets der Geschiedenis van de Valckenburgsche Heerlijkhied Wijnandsrade, Publications LGOG
 
* 1980, Erens F., Bazen Knuppels Knechten, IJoannes Hendrijckos (1791-1866), Dagloner in Wijnandsrade, Uitgever Corrie Zelen in Maasbree. 

* 1986, Jetten J. en Jansen J., Wijnandsrade in oude ansichten, Zaltbommel
 

* 1992 Bruls, Jeng (tekst), Willemsen, Toon (tek), De Vijfklank Wijnandsrade, Brommelen/Laar/Swier/Roa/Vink
Uitgave tgv Het honderdjarig bestaan van de Koninklijk erkende Fanfare St. Caecilia te Wijnandsrade. Uitgave in eigen beheer.
 

* 1993, Oehlen W., Swier, zoals het was, is en mag blijven, Maastricht: Datawyse

* 1994, Brongers E.H., Geschiedenis van het Kasteel Wijnandsrade,  Stichting tot Behoud van Kasteel Wijnandsrade, Nuth.

 

* 1995, Brongers E.H., Wijnandsrade in de Tweede Wereldoorlog, Mobilisatie, bezetting en bevrijding, Heemkundevereniging Vrienden van Wijnandsrade.

* 1995, Habets H. en Jutte K., Huub va Fón, Zoeë waoër dat vreuger, eigen uitgave (in 't Zjwiers).

* 1997, Dubois W.M. Swier, een gehucht dat echt bestaat, eigen uitgave.

* 1998, Oehlen W. Er is een raam in de maan, De Sint Stefanusschool in een boek gevangen, Gedichten.

* 2002, Jetten J., Oehlen W., met bijdragen van Erens F. Egelie G. en Keulen H., Wijnandsrade, de parel van Zuid-Limburg, Maastricht Datawyse

* 2007. Jetten J., Oehlen W., Toonen H. e.a. Wijnandsrade BinnensteBuiten, Heemkundevereniging Vrienden van Wijnandsrade Maastricht Datawyse

* 2015. Oehlen Wiel, 'Bissebeekse verzen' gedichtenbundel.

 

* 2019. Dubois W. M. Dubois, verlangen naar Swier. Autobiografie. Over het dagelijkse leven in Swier tijdens de Tweede wereldoorlog.

 

* 2021. Linssen J. Jetten J., Natuurvorsers rondom De Motte

 

* 1982- heden Bulletin  Wijnandsrade, heemkundeblad uitgegeven door de Vrienden van Wijnandsrade. www.vriendenvanwijnandsrade.nl/


 

*

 

De Bissebeek fluistert
onverstaanbare woorden
misschien wel muziek.

Het beekje verbergt duizenden
monden achter ontelbare handen.
Struikgewas wiegt behoedzaam
boven per mond een hand.
Lisdodde steekt
bezwerende vingers op.

Een treurwilg buigt minzaam zwijgend
voorover, omdat hij woorden wil vangen,
misschien wel muziek.

Wiel Oehlen
uit bundel Bissebeekse verzen,  2015 ©


~~~~~~~~

De Beësebeëk sjmispelt
onversjtoabaar wuuëd
mesjie waal moeziek.


't Beëksjke versjtik doezende
mung achter ontelbaar heng.
De sjtruuk weëge vuurzichtig
boave per mond 'n hand.
Reetsigaar sjtik
bezjweërende vinger op.

'n Treurwiej bökt zich geneëge zjwiegend
noa vuur, omdat hae wuuëd wilt vange,
mesjie waal moeziek.

 

(vertaling in 't Zjwiers: els diederen)

 

Maak simpel je website Eigen site maken